ul. Lwowska 72, Tomaszów Lubelski

Aktualności

Informacja dotycząca zadania pn. "Wydanie albumu fotograficznego o Tomaszowie Lubelskim"

Publikacja: 07.08.2018 08:48

--------------------------------------------------------------------------------------
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Zadanie pn. “Wydanie albumu fotograficznego o Tomaszowie Lubelskim" mające na celu poprawa promocji lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie albumu fotograficznego o Tomaszowie Lubelskim, opracowane przez Stowarzyszenie "Nowe Miasto", współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
„Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”
 
----------------------------------------------------------------------------------------------